Modellen fra 1924 th. er smallere end modellen fra 1931 tv.